Przywództwo

Szukasz pracy w firmie, która dobro swoich pracowników stawia na pierwszym miejscu i inwestuje w ich rozwój? Jesteś w dobrym miejscu!

Każdy pracownik jest dla nas ważny. Każdemu dajemy szansę na rozwój, dzięki wielu programom rozwojowym, dostępnym w naszej firmie. Cenimy chęci i zaangażowanie, dlatego wiele naszych koleżanek i kolegów szybko awansuje i doskonale sobie radzi z nowymi, ambitnymi wyzwaniami.

Czym jest przywództwo
w Netto

Przywództwo w Netto to element naszego DNA i codziennego funkcjonowania. Poziom stanowiska jest ściśle przypisany do konkretnych zachowań przywódczych, jakie są niezbędne, aby móc skutecznie wypełniać swoją rolę zawodową. Przywództwo w naszej firmie oznacza nie tylko zarządzanie ludźmi – przywództwo to także zarządzanie własną pracą. Netto, zgodnie z ideą tak rozumianego przywództwa, wspiera rozwój i naukę pracowników w taki sposób, aby mieli szansę być jak najlepszymi i najbardziej kompetentnymi na swoich stanowiskach.

Inwestujemy w naszych pracowników, stwarzając im wiele możliwości szybkiego awansu. Dzięki temu większość osób na stanowiskach kierowniczych to nasi wieloletni pracownicy, którzy zaczynali swoje kariery zawodowe na stanowiskach sprzedawców czy asystentów. Ponad 90 proc. wolnych stanowisk, związanych z zarządzaniem, nasi pracownicy obejmują w wyniku rekrutacji wewnętrznej, dzięki rozwiniętemu systemowi sukcesji.

Na efektywne przywództwo w Netto składa się szereg czynników. Zapoznaj się z nimi!

Każdy z naszych pracowników poddawany jest cyklicznej ocenie pracy. Zachowania przywódcze są nieodłącznym elementem tego procesu i pomagają w opracowaniu planu rozwojowego, który dobierany jest indywidualnie. Dzięki temu możemy określić kierunek rozwoju naszej firmy i zaplanować odpowiednie działania, zwiększające zaangażowanie i zadowolenie naszych pracowników.

W Netto stworzyliśmy Wzór Dobrych Praktyk przywództwa. Propagujemy go wśród pracowników, dzięki naszym ambasadorom przywództwa, którzy na własnym przykładzie pokazują pozytywne i godne naśladowania zachowania oraz pomagają innym zrozumieć sens i wzbudzić chęć pracy nad zachowaniami przywódczymi. Ambasadorzy nagrywają krótkie filmiki, prowadzą szkolenia, moderują dyskusje w aplikacji „Moje Netto”, a także w zabawny sposób – za pomocą quizów, rebusów i krzyżówek – prezentują treści dotyczące pracy liderskiej. Opowiadają o swoim rozwoju, podejmowanych decyzjach, sukcesach i błędach, bazując na przykładach z życia i swoim doświadczeniu. Chętnie angażują się w pomoc i doradzanie innym, w przypadku wyzwań związanych z zarządzaniem. Dzięki programowi Kultura Przywództwa możemy docenić osoby, które swoim zachowaniem i zaangażowaniem wyróżniają się na tle innych.

Siłą lidera jest jego zespół. W Netto dbamy o to, aby każdy szef pracował nad rozwojem swoich ludzi i wspólnie z nimi planował ich ścieżkę kariery. Wysoki współczynnik awansów wewnętrznych osiągamy dzięki temu, że nasi liderzy stale pracują nad kompetencjami swoich zespołów.  Kiedy firma się rozrasta, zmienia lub rośnie liczba wakatów, my jesteśmy przygotowani i  możemy szybko zatrudnić w pełni wykwalifikowane osoby na nowych stanowiskach kierowniczych średniego szczebla. Sukcesja w Netto to proces ciągły, wymagający dużego zaangażowania i pracy nad rozwojem poszczególnych członków zespołów.

Codziennie stajemy się lepsi!

Najwięcej umiejętności i kompetencji zdobywamy, dbając o  jakość wykonywanych zadań w trakcie naszych codziennych obowiązków. W Netto stawiamy na  rozwój, oparty na zaangażowaniu pracownika oraz wsparciu i mentoringu ze strony jego przełożonego. Ta metoda pozwala na szybsze osiąganie widocznych rezultatów, lepsze zrozumienie znaczenia wypełnianej przez pracowników roli, a także stały rozwój, niezależnie od dostępności zewnętrznych szkoleń czy kursów.

Działamy w zgodzie z metodą 70-20-10, gdzie:

  • 70 proc. to zdobywanie doświadczenia poprzez codzienną pracę, branie odpowiedzialności za wykonywane zadania i podnoszenie swoich kompetencji oraz efektywności.
  • 20 proc. to samodzielne poszukiwanie nowej wiedzy i chęć uczenia się. Zdobywanie umiejętności poprzez własną aktywność i zaangażowanie.
  • 10 proc. to szkolenia stacjonarne, e-learningi czy warsztaty.

Szkolenia dla sklepów i kadry zarządzającej

Do programów rozwojowych oraz projektowych zapraszamy tych pracowników, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki pracy, a także wykazują duży potencjał rozwojowy na przyszłość. Dzięki temu kwalifikowani są do talentów, na których w pierwszej kolejności skupiamy swoje działania.

  • Nasi kierownicy sklepów oraz ich zastępcy przechodzą specjalne, kilkudniowe szkolenia praktyczne, które systematyzują ich wiedzę. Zajęcia prowadzone są przez trenerów wewnętrznych – doświadczonych kierowników i zastępców z predyspozycjami szkoleniowymi, którzy dzielą się swoją wiedzą, metodami pracy oraz spostrzeżeniami, aby wesprzeć naszą organizację w dalszym rozwoju.
  • Akademia Lidera – kierownicy sklepów, którzy kwalifikują się do grona talentów Netto oraz są przygotowywani do awansu i objęcia stanowiska kierownika okręgu, przechodzą specjalny cykl szkoleń teoretyczno-praktycznych. Pozwala on na poznanie specyfiki nowego stanowiska oraz sprawdza ich gotowość do objęcia nowej roli.
  • Szkolenia HR – trenerzy z Działu HR oraz trenerzy wewnętrzni prowadzą jedno-, dwu- i trzydniowe szkolenia miękkie, pomagające w codziennym zarządzaniu sklepem i zespołami. Nasi liderzy pogłębiają swoją wiedzę z zakresu rekrutacji, rozmowy pracowniczej, podstaw zarządzania, zarządzania konfliktem, czy budowania zespołów. Przy współpracy z partnerami zewnętrznymi prowadzimy programy szkoleniowe takie, jak Leadership Transition Programme na różnych poziomach, czy Przywództwo Sytuacyjne.
  • E-learning – na naszej HR-owej platformie oraz w aplikacji pracowniczej „Moje Netto” można uczyć się poprzez specjalnie przygotowane szkolenia e-learnigowe i krótkie materiały, pogłębiające wiedzę z różnych dziedzin i obszarów.
  • NGrupę naszych talentów angażujemy w wiele projektów firmowych.

W Netto tylko od Ciebie zależy, w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Możesz prowadzić szkolenia operacyjne, tworzyć nowe narzędzia, procedury i rozwiązania, być ambasadorem przywództwa, dzielić się wiedzą i pisać artykuły, być ekspertem od warzyw i owoców, a także robić wiele innych ciekawych rzeczy.