Aplikuj w sklepie / Подайте заявку в магазині

Jeśli z różnych powodów nie możecie zaaplikować do nas online, zachęcamy do pobrania formularza (dostępny jest formularz dwujęzyczny, z którego mogą korzystać zarówno osoby z Polski jak i z Ukrainy), wypełnienie go i dostarczenie razem z podpisanym dokumentem „Klauzula RODO” do wybranego przez siebie sklepu.

Klauzule RODO
Kwestionariusz osobowy kandydata

Якщо з різних причин ви не можете звернутися до нас онлайн, ми рекомендуємо вам завантажити форму (доступна двомовна форма, якою можуть користуватися як поляки, так і українці), заповнити її та доставити разом із підписаним документом. «Положення GDPR» до вибраного вами магазину.

Пункт RODO
Анкета кандидата