Działy Netto

Chciałbyś pracować w dużej, dobrze zorganizowanej i sprawnie działającej firmie, w której czeka Cię wiele wyzwań i projektów o różnorodnym charakterze? U nas znajdziesz to wszystko!

W siedzibie głównej Netto, która mieści się w Szczecinie, na co dzień współpracuje ze sobą wiele różnych działów, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

dzial___operacyjny

Dział Operacyjny

Dział Operacyjny jest największym działem naszej firmy. W jego strukturach swoje zadania realizują wszyscy pracownicy sklepów, kierownicy okręgowi, kierownicy regionalni, dyrektor Działu Operacyjnego oraz osoby bezpośrednio wspierające ich w codziennych zadaniach – Dział Wsparcia Operacji. Wspólnie mają największy i bezpośredni wpływ na realizację celów biznesowych, dzięki sprawnej organizacji procesu sprzedaży. Dział Wsparcia Operacji odpowiada za szeroko rozumianą pomoc sklepom, sprawną komunikację pomiędzy nimi a działami administracji oraz realizację wszelkich projektów operacyjnych. Pracownicy Działu Wsparcia Operacji są pierwszym punktem kontaktowym, a także partnerem dla pozostałych komórek, we wszystkich tematach mających wpływ na sklepy.

Dział Personalny

Koleżanki i koledzy z Działu Personalnego codziennie pełnią szereg zadań w ramach szeroko rozumianego HR-u, HR biznes partneringu, a także BHP i OŚ oraz administracji biurowej. W ich obowiązkach leżą wszelkie procesy związane z rekrutacją, szkoleniami, rozwojem pracowników, employer brandingiem i komunikacją wewnętrzną, benefitami, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności i ochroną środowiska, HR biznes partneringiem. Dbają też o sprawy administracyjno- biurowe jak zarządzanie flotą, organizacja biura, obsługa recepcji.

hr
dzial___zakupow

Dział Zakupów

Dział Zakupów odpowiada za rodzaj i jakość produktów trafiających na sklepowe półki. Dzieli się na Dział Food, Non Food, Fresh i Ultra Fresh oraz Dział Zarządzania Przestrzenią i Asortymentem. Na co dzień biorą udział w negocjacjach z kontrahentami, obserwują rynek szerokiej gamy towarowej, badają trendy. Poprzez dobór, optymalizowanie oraz rozwijanie asortymentu, koleżanki i koledzy z Działu Zakupów tworzą ofertę, trafiająca ostatecznie do klientów. Ponadto zarządzają też przestrzenią na sklepowych półkach zapewniając jak najlepsze doświadczenia zakupowe.

Dział Logistyki i Transportu

Działania pracowników Działu Logistyki i Transportu obejmują przyjęcia towarów, ich magazynowanie, kompletację i konfekcjonowanie, a także wydawanie i transport produktów. Ich praca skupiona jest na wykonywaniu szeregu procesów związanych z dostarczaniem towaru do naszych sklepów. Koordynują, kontrolują i analizują też efektywność takich procesów, dążąc do ich maksymalizacji.

transport
strategia

Dział Strategii i Projektów

Strategia i projekty biznesowe to w nowoczesnym przedsiębiorstwie niezwykle ważne kwestie. O ten obszar dbają specjaliści i managerowie Działu Strategii i Projektów. Opiekują się kompleksowo całym cyklem życia kluczowych projektów biznesowych, od analizy potrzeb, poprzez wdrożenie, aż po badanie efektywności i wyników.

Dział Marketingu

Dział Marketingu skupia się na budowaniu wizerunku marki Netto, również w świecie digital, promowaniu oferty produktowej a także budowaniu relacji z naszymi klientami. Specjaliści z zakresu marketingu są odpowiedzialni za wszelkie procesy związane z budowaniem zaangażowania klientów i ich przywiązania do marki Netto. Robią to poprzez działania PR-owe, kampanie reklamowe, prowadzenie strony internetowej i kanałów konsumenckich w social mediach czy odpowiednią narrację w komunikacji zewnętrznej.

dzial___marketing
finanse

Dział Finansowy

W skład Działu Finansowego wchodzą wszystkie piony zarządzające finansami firmy, kontrolą i audytem wewnętrznym, kwestiami prawnymi, a także IT. Koleżanki i koledzy odpowiedzialni za ten obszar, zapewniają sprawną współpracę między księgowością, controlingiem, procesami teleinformatycznymi i prawnymi a biznesem. Do ich zadań należy regulowanie celów biznesowych, raportowanie i analiza oraz ocena szeregu procesów i prawidłowości wpływających na codzienne funkcjonowanie firmy.

Dział Inwestycji

Dział Inwestycji dzieli się na Dział Wyposażenia, Dział Budowlany, Dział Rozwoju Sieci oraz Dział Utrzymania Obiektów. Każdego dnia, w skrócie, przedstawiciele tych działów pracują na rzecz znalezienia dogodnej lokalizacji nowych sklepów Netto, ich budowy lub przebudowy, wyposażenia i utrzymania.

inwestycja
dzial___lancuchadostaw

Dział Łańcucha Dostaw

Dział Łańcucha Dostaw planuje, organizuje i analizuje cały proces przepływu produktów na każdym szczeblu, od zamówienia u dostawców po dostarczenie ich do wszystkich sklepów Netto. Nasi planiści i analitycy każdego dnia wykonują szereg czynności w celu odpowiedniego zabezpieczenia nieprzerywalnego przepływu towarów od dostawców, przez centra logistyczne, po sklepy sieci Netto.