Działy Netto

Chciałbyś pracować w dużej, dobrze zorganizowanej i sprawnie działającej firmie, w której czeka Cię wiele wyzwań i projektów o różnorodnym charakterze? U nas znajdziesz to wszystko!

W siedzibie głównej Netto, która mieści się w Motańcu pod Szczecinem, na co dzień współpracuje ze sobą wiele różnych działów, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.

dzial___operacyjny

Dział Operacyjny

Dział Operacyjny jest największym działem w naszej firmie. W jego skład wchodzą pracownicy sklepów, kierownicy okręgowi, kierownicy regionalni, dyrektor Działu Operacyjnego oraz osoby bezpośrednio wspierające ich w codziennych zadaniach. Dział Operacyjny pełni kluczową rolę w firmie handlowej, jaką jesteśmy. Można powiedzieć, że jest naszym sercem, umożliwia nam realizację celów biznesowych, dzięki sprawnej organizacji procesu sprzedaży.

Dział Logistyki

Netto posiada trzy centra logistyczne. Pierwsze z nich mieści się przy siedzibie głównej w Motańcu, drugie w Domasławiu, niedaleko Wrocławia, trzecie z kolei w Kopytkowie koło Starogardu Gdańskiego. Z każdego z nich codziennie dostarczamy produkty do naszych sklepów.

dzial___magazynligistyka
dzial___lancuchadostaw

Dział Łańcucha Dostaw

Dział Łańcucha Dostaw jest istotną częścią procesu logistyki. Składa się z komórek: F&R, Netto Pomoc, Logistyki oraz Promocji i Alokacji. Współpracują one w zakresie codziennego składania zamówień na produkty, dostępne w sklepach Netto. Do ich podstawowych zadań należy to wszystko, co jest konieczne, aby transport produktów do centrów logistycznych, a stamtąd do odpowiednich sklepów Netto, przebiegał sprawnie i bezpiecznie. Pracownicy Działu odpowiedzialni są za analizę i prognozę wielkości zamówień oraz dostosowywanie ich do bieżących potrzeb poszczególnych sklepów.

Dział Zakupów

Dział Zakupów odpowiada za rodzaj i jakość produktów, trafiających na sklepowe półki. Dzieli się on na cztery mniejsze działy: Dział Produktów Świeżych, Dział Produktów Ultraświeżych, Dział Non-Food oraz Dział Produktów Kolonialnych. Poprzez dobór, optymalizowanie oraz rozwijanie asortymentu, koleżanki i koledzy z Działu Zakupów tworzą ofertę, trafiająca ostatecznie do klientów. Pracownicy Działu biorą udział w negocjacjach z kontrahentami, obserwują rynek oraz obowiązujące na nim trendy. Dzięki ich kompetencjom, nasza firma współpracuje z najlepszymi dostawcami i producentami z Polski i zagranicy.

dzial___zakupow
dzial-personalny

Dział Personalny

Dział Personalny odpowiada za wszystkie sprawy bezpośrednio dotyczące interesów pracownika. W jego skład wchodzą: Dział HR, Kadry, BHP oraz Recepcja. Do codziennych zadań koleżanek i kolegów z Działu Personalnego należy obsługa wszelkich procesów związanych z rekrutacją, zatrudnieniem, obsługą kadrowo-płacową, szkoleniami, rozwojem pracowników, benefitami, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności i ochroną środowiska.

Dział IT

Pracownicy Działu IT zajmują się utrzymaniem i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej w sieci Netto, wdrożeniami nowych i innowacyjnych rozwiązań oraz obsługą tzw. klientów wewnętrznych, czyli naszych pracowników, w ramach pomocy Help Desk. Dział IT rozwiązuje na bieżąco wszelkie problemy techniczne, pojawiające się zarówno w sklepach, jak i centrach dystrybucji, czy administracji.

dzial___IT
dzial-controlingu-audytu-wewenetrznego

Dział Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego przynależy do Działu Controllingu. Jego pracownicy kontrolują i oceniają procesy, zachodzące w sklepach, magazynach i innych działach Netto pod kątem ich zgodności z obowiązującymi procedurami. Koleżanki i koledzy z Działu Audytu przygotowują także sklepy i magazyny do inwentaryzacji i innych procesów kontrolnych.

Dział GNFR

Zespół GNFR zaopatruje nasze miejsca pracy w niezbędne narzędzia, odpowiadając za proces zakupowy artykułów biurowych oraz innego wyposażenia. Przy czym, co niezwykle ważne, dba o optymalizację cenową. Dział zarządza także flotą samochodową i współpracuje z firmami sprzątającymi na terenie centrów logistycznych.

dzial___gnfr
dzial___wyposażenia

Dział Wyposażenia Sklepów

Dział Wyposażenia odpowiada za wyposażenie sklepów Netto w półki, lady chłodnicze, lodówki, koszyki zakupowe i inne niezbędne elementy. Koleżanki i koledzy z Działu Wyposażenia projektują sale sprzedaży, dbają o dostarczenie niezbędnego sprzętu do naszych placówek, funkcjonalność i atrakcyjny wygląd wszystkich elementów oraz ich dostosowanie do obowiązujących w Netto zasad aranżacji sklepowych wnętrz.

Dział Zarządzania Przestrzenią

Dział Zarządzania Przestrzenią zajmuje się takim ułożeniem produktów na sklepowych półkach, aby klienci intuicyjnie i wygodnie mogli dokonywać zakupów a nasi pracownicy wiedzieli, jak rozłożyć artykuły z codziennych dostaw. W Dziale Zarządzania Przestrzenią powstają tzw. planogramy, czyli plany ułożenia produktów na półkach. To tutaj sklepowa przestrzeń dostosowywana jest do oferowanego przez naszą sieć asortymentu.

dzial___zarzadzaniaprzestrzenia
dzial___techniczny

Dział Techniczny

Koleżanki i koledzy z Działu Technicznego każdego dnia dbają o stan techniczny sklepów, magazynów i powierzchni biurowych w  Netto. Do ich zadań należy także budowa nowych obiektów oraz remonty już istniejących. Pracownicy techniczni dokonują przeglądów urządzeń, znajdujących się w sklepach i naprawiają usterki. Kontrolują także zużycie mediów w sklepach i w magazynach, i dbają o to, aby nasz wpływ na środowisko naturalne był jak najbardziej neutralny.

Dział Finansowy

Finanse i budżet to niezwykle istotny aspekt funkcjonowania dużej sieci handlowej. Koleżanki i koledzy, odpowiedzialni za ten obszar naszej pracy, zapewniają sprawną współpracę między księgowością a biznesem. Do ich zadań należy prognozowanie budżetu firmy na przyszłe okresy, sporządzanie raportów i analiz finansowych, badanie rentowności, a także wspomaganie zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji, zarówno o charakterze strategicznym, jak i taktycznym.

dzial___finansowy
dzial___rozwojusieci

Dział Rozwoju Sieci

Dział Rozwoju Sieci, wraz z działającym w jego strukturze Działem Nieruchomości, ma za zadanie zapewnienie stałej ekspansji naszej sieci. Do najważniejszych zadań jego pracowników należy wyszukiwanie atrakcyjnych nieruchomości i lokalizacji, w których mogą powstać nowe sklepy. Koleżanki i koledzy zatrudnieni w tym Dziale negocjują warunki umów, dotyczących przyszłych inwestycji, a także nadzorują postęp prac. Do ich zadań należy również przygotowanie dokumentów, koniecznych do rozliczenia podatków od nieruchomości oraz zarządzanie dokumentami notarialnymi. Pracownicy Działu pozyskują także wszelkie licencje, konieczne do  prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział Marketingu

Dział Marketingu odpowiada za budowanie wizerunku marki Netto, relacje z klientami oraz  wspieranie sprzedaży naszych produktów. Współpracuje on z agencjami marketingowymi, tworząc strategie i materiały marketingowe, takie jak np. ulotka produktowa. Tutaj powstają także treści trafiające do social mediów lub na… stronę www.netto.pl 😊

dzial___marketing